PC&MSX Gebruikersgroep

Nijmegen

Ons animated clublogo

Club Info

De naam van de club is meteen de link naar de historie van de club. In 1982 introduceerde ASCII Corporation de MSX-standaard. MSX staat voor 'Machines with Software eXchangeability', wat erop neerkwam dat MSX-software op iedere computer kon draaien waar het MSX-logo op stond. Het hart van de MSX wordt gevormd door de 8-bits Z80 processor van fabrikant Zilog. De MSX computers werden geproduceerd door onder andere Philips en een groot aantal Japanse bedrijven.Rond 1985 is onze club begonnen als MSX-hobbyclub. Het ledental groeide en op topclubdagen waren er soms meer dan 150-180 bezoekers op onze clubdagen. Ze kwamen uit heel Nederland en de grensstreken. In het begin was de MSX zeker een betere Homecomputer dan de PC's van toen. We hebben het dan wel over de generaties van voor de 486 en Pentium. Maar er kwamen steeds meer PC's op de clubdagen en naar mate deze steeds krachtiger werden, verdrongen ze de MSX-en. Hoewel de meeste leden van de huidige club nog amper weten wat een MSX is, hebben de oudgedienden nog goede herinneringen hieraan.

Toen er echter meer PC's dan MSX-en kwamen op de clubdagen, hebben we de naam aangepast aan de actualiteit, door er "PC&" voor de oorspronkelijke naam MSX Gebruikergroep Nijmegen te zetten. Maar we zijn gelukkig niet éénkennig: er komen geregeld ook leden met bijvoorbeeld ook Mac, Linux, iPad's en (Android) tablets. En gelukkig zijn er ook nog emulators om MSX software te gebruiken op de PC en zelfs op de telefoon!

Het Internet zorgde ervoor dat het ledental de laatste jaren sterk terug gelopen was. Alle info en kennis, die men eerder op de clubdagen verkreeg, was nu vrij toegankelijk. Gelukkig is daar toch enigszins een kentering in gekomen. Wij pretenderen een gezellige club te zijn, waar iedereen de ander helpt indien nodig. Dat gebeurt op zowel Hardware als Software gebied. Eind 2005 zijn we begonnen met wat kleinschalige cursussen te geven. Daar bleek behoefte aan, en tot nu toe konden we de leden een en ander aanbieden. Dat bleek tevens een aantal extra leden op te leveren, net zoals we hopen dat deze site aan een hoger ledental zal bijdragen.

Vanaf 2017 zijn er tussen de 10 en 25 leden en bezoekers op een clubdag aanwezig. Die clubdag is elke derde zaterdag van de maand. Sinds middn 2022 zitten we in wijkcentrum "De Biezantijn"in Nijmegen. Daarvoor zaten we in de grote zaal van wijkgebouw Titus Brandsma, en daarvoor in wijkcentrum Villa Nova. De foto hiernaast is nog van de periode dat we in wijkcentrum Villa Nova zaten.


In de komende tijd zal deze pagina worden uitgebreid met onder andere de geschiedenis van de club, met herinneringen aan wat de clubleden toen bezig hield. Ook de komst van de eerste PC's, de komst van de Pentium 1, Pentium 2, enzovoort. Het gesjouw met de big-towers, tot wat we nu zien: steeds meer laptops.

Elke bijdrage, anekdote, etc. is welkom. Mail die of meld die op de facebook pagina......

De geschiedenis van de MSX

..... to be continued ....